Gezondheidsrecht

Dit rechtsgebied regelt onder meer de rechten van de patiënt, de (medische) hulpverlener en de zorgkwaliteit. Het gezondheidsrecht heeft bestuursrechtelijke, civiel- en strafrechtelijke aspecten. U kunt hierbij denken aan handhaving en toezicht op de kwaliteit van de gezondheidzorg, de (rechts)verhouding tussen hulpverlener en patiënt, euthanasie, hulp bij zelfdoding of het ontbreken van een registratie van een hulpverlener.

Onze cliënten

We werken voor zorginstellingen, individuele zorgaanbieders zoals medisch specialisten, fysiotherapeuten en apothekers, patiënten en andere partijen in de zorg.

Advies en ondersteuning

De Kempenaer behandelt zaken op het vlak van medische aansprakelijkheid (letselschade), medisch tuchtrecht of aansprakelijkheid van bestuurders. We ondersteunen bij conflicten binnen maatschappen of geschillen tussen zorginstellingen en medische beroepsbeoefenaren. Daarnaast zijn wij bekend met de specifieke regelgeving over vergunningen en tarieven, waardoor wij adequaat kunnen optreden bij geschillen met de Nederlandse Zorgautoriteit.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar gezondheidsrecht@dekempenaer.nl