Scheidingstweedaagse | weekendscheiding

De Kempenaer Advocaten biedt een ‘kant en klare’ scheiding aan in twee dagen. De kosten bedragen € 4.495,- inclusief BTW, griffierecht en verschotten. Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner, dan hoeft er geen verzoekschrift te worden ingediend en bieden wij het arrangement aan voor € 4.195,- inclusief BTW en verschotten.

Het arrangement omhelst een mediationtraject van maximaal twee dagen. De afspraken worden in een echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan opgenomen, waarna het echtscheidingsverzoek door ons bij de rechtbank wordt ingediend.

Het staat partijen vrij om zelf een hotelovernachting bij te boeken. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden van een hotel in de buurt.

Hoe zien de dagen eruit en wat kunt u van de mediator verwachten?

De dagen bestaan uit twee dagdelen met gesprekken van 1,5 tot 2 uur. De gesprekken vinden plaats onder leiding van de advocaat-mediator. De mediator maakt een kort verslag van het gesprek. De lunch wordt verzorgd.

De volgende afspraken worden op papier gezet door de mediator:

 • alimentatieberekeningen
 • ouderschapsplan
 • convenant met vermogensafwikkeling en – eenvoudig – fiscaal advies

Deze afspraken worden voor ondertekening aan partijen meegegeven, zodat zij de afspraken nog eens rustig kunnen nalezen en eventueel een second opinion kunnen vragen aan een deskundige. Als beide partijen akkoord zijn, dan ondertekenen zij het convenant.

Nadat partijen het convenant hebben getekend, zal – indien nodig – het echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank en zal de echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Welke stukken moeten worden aangeleverd?

Voorafgaand aan de mediation wordt een aantal stukken aangeleverd, waaronder:

 • de huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst
 • aangifte IB over de afgelopen drie jaren
 • loon- of inkomensspecificaties van de afgelopen drie maanden
 • stukken betreffende de woning (hypotheek, WOZ, kosten samenhangend met de woning)
 • alle overige relevante financiële informatie zoals banksaldi, levensverzekeringen, schulden

Wat mag u van ons als advocaat-mediator verwachten?

Wij maken een inschatting of de mediation in twee dagen in uw zaak haalbaar is. De mediator bereidt de besprekingen voor, waarbij de financiële stukken van belang zijn. Als de mediation sneller wordt afgewikkeld en er minder dagdelen nodig zijn, dan wordt de prijs verminderd met € 500,- per dagdeel.

Extra werkzaamheden

Als blijkt na twee dagen dat er toch meer gesprekken en/of werkzaamheden wenselijk zijn, dan geldt er een uurtarief van € 275,- inclusief BTW en kantoorkosten. Wanneer u een eigen onderneming hebt, zal het wellicht noodzakelijk zijn dat nader fiscaal advies nodig is. Een fiscaal advies kan worden uitgebracht door een fiscalist of accountant uit ons netwerk. De extra kosten hiervoor zijn niet inbegrepen bij de prijs.

Voor wie is de scheiding in twee dagen geschikt?

Zijn de verhoudingen tussen u beiden nog goed en hebt u behoefte aan het maken van afspraken, waarbij de zaken snel en juridisch duidelijk op papier komen, dan is dit arrangement geschikt voor u. Hebt u kinderen, dan wordt er een ouderschapsplan gemaakt en een kinderalimentatieberekening. Zijn er geen kinderen, dan is het mogelijk dat de afspraken in minder dan vier gesprekken worden gemaakt.

De twee dagen hoeven overigens niet achter elkaar plaats te vinden. We bezien samen met u wat het beste bij u past.

Afspraak maken

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken, kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten: mrs. Marina Farkas-Tromp en/of Nynke de Jager via e-mail of 026 352 2825.

 • Gratis online (echt)scheidingsspreekuur

  "U kunt geheel vrijblijvend al uw vragen over scheiden, omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht voorleggen aan één van onze familierechtadvocaten. Ons inloopspreekuur is komen te vervallen, maar het is wel mogelijk om telefonisch of videobellen, bijv. via WhatsApp, vragen te stellen."

  Mail naar familierecht@dekempenaer.nl of bel 026 352 2825 en vraag naar de mogelijkheden.