Erfrecht

Erfrecht regelt de erfopvolging of successie, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.
Nynke de Jager is als specialist erfrecht verbonden aan onze familierecht sectie. Meer weten? Bel 026 – 35 22 888 of mail naar familierecht@dekempenaer.nl

Onderwerpen

 

Wel / geen testament

 • Wettelijk erfrecht / versterferfrecht
 • Wettelijke verdeling
 • Aanvaarden of verwerpen
 • Legaat
 • Verklaring van erfrecht

 

 Legitieme portie

 • Legitieme portie
 • Inzage in stukken

 

 Executeur

 

 Vereffening

 • Wat is vereffening
 • Wat zijn de taken van een vereffenaar?
 • Ontslag vereffenaar

 

Verdelen nalatenschap

 

Erfbelasting

 

Diverse onderwerpen

 

 • Gratis online (echt)scheidingsspreekuur

  "U kunt geheel vrijblijvend al uw vragen over scheiden, omgang, alimentatie, huwelijkse voorwaarden en erfrecht voorleggen aan één van onze familierechtadvocaten. Ons inloopspreekuur is komen te vervallen, maar het is wel mogelijk om telefonisch of videobellen, bijv. via WhatsApp, vragen te stellen."

  Mail naar familierecht@dekempenaer.nl of bel 026 352 2825 en vraag naar de mogelijkheden.

Kennis

Mijn partner is overleden tijdens de scheiding. Wat nu?

Bent u erfgenaam als uw partner tijdens de scheidingsprocedure overlijdt? Drie scenario’s als tijdens de scheidingsprocedure je partner overlijdt

maart 2021

Echtscheiding en de vergeten erfenis – 4 tips!

Denkt u alles goed geregeld te hebben rondom uw scheiding, blijkt jaren later dat er onduidelijkheid is over het erfdeel van uw overleden moeder. Nu wil uw ex-partner de helft van de erfenis ontvangen. Wat kunt u doen in zo’n geval?

oktober 2019

Geschonken geld is besteed tijdens huwelijk: terugbetalen of niet?

De hoofdregel is weliswaar dat het geld vergoed moet worden vanuit de gemeenschap, maar uit een recente uitspraak blijkt ook dat er ruimte bestaat om te onderbouwen dat er andere afspraken zijn gemaakt of dat er redenen zijn om af te wijken van deze regel.

mei 2019

Omzetten zuivere aanvaarding naar beneficiaire aanvaarding van nalatenschap

Stel: u bent erfgenaam en hebt de nalatenschap zuiver aanvaardt. Na enkele maanden meldt zich een schuldeiser met een grote schuld waar u niet mee bekend was. Mogelijk is de nalatenschap nu negatief en moet u betalen met privévermogen. Hoe nu verder?

september 2018

Sommenverzekering en de bedoeling van de verzekeringsnemer

Soms wijkt de begunstiging van een levensverzekering af van de bepalingen in het testament. De vraag is dan: was dit de bedoeling van de overledene?

september 2018

Schuldenaar verwerpt erfenis om schuldeisers te benadelen

Soms gebeurt het dat een erfgenaam een (positieve) nalatenschap verwerpt, waardoor één of meerdere schuldeisers van die erfgenaam het nakijken hebben. De erfgenaam wil liever niet dat het geld uit de nalatenschap wordt gebruikt om zijn schulden mee af te lossen. Daardoor wordt u als schuldeiser door het verwerpen willens en wetens buiten spel gezet.

september 2018

Aangifte erfbelasting

Als u een erfenis of legaat ontvangt zult u daarvan aangifte moeten doen. Hoeveel erfbelasting u moet betalen hangt af van het bedrag wat u ontvangt. Het kan ook zijn dat u geen belasting hoeft te betalen omdat de vrijstelling geldt.

september 2018

Verdelen nalatenschap

Als u erfgenaam bent dan zal op een zeker moment de erfenis moeten worden verdeeld. Erfgenamen bepalen dan wie wat krijgt uit de erfenis. Dat kan pas als alle schuldeisers van de nalatenschap zijn betaald en alle erfgenamen het eens zijn over de verdeling.

september 2018

Vereffening

Het vereffenen van de nalatenschap is het voorbereiden van de verdeling van de erfenis. Niet in alle gevallen moet er vereffend worden. De wet bepaalt in welke gevallen dat moet gebeuren.

september 2018

Executeur

Als u benoemd bent als executeur dan hebt u volgens de wet een aantal taken. Overigens bent u niet verplicht om uw rol als executeur te accepteren. Het staat u vrij om nee te zeggen.

september 2018

Legitieme portie

september 2018

Wel / geen testament

september 2018

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Als u erfgenaam bent, dan zult u een keuze moeten maken: wil ik de nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

september 2018