Aansprakelijkheid, verzekering & schade

Wie is aansprakelijk? Voor welke schade? En is die schade verzekerd? Het zijn vragen die De Kempenaer voor u beantwoordt als het gaat om letselschade en schade als gevolg van medisch handelen. Schadekwesties vragen om een voortvarende aanpak, omdat de afwikkeling ervan een ingrijpend en vaak ingewikkeld traject is.

Onze cliënten

Wij werken voor bedrijven en particulieren. Bij letselschadezaken, waarbij het kan gaan om bedrijfs- en verkeersongevallen, wordt voornamelijk opgetreden voor slachtoffers van (verkeers)ongevallen of medische ingrepen. Meestal is de wederpartij een verzekeringsmaatschappij.

Advies en ondersteuning

Wij staan u bij als er wordt onderhandeld, maar ook als het tot een procedure komt over de vraag of er sprake is van aansprakelijkheid, de schade en de verzekeringsdekking.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of mail naar aansprakelijkheidsrecht@dekempenaer.nl

Kennis

Evenementenrecht: verantwoordelijkheid organisator Escape room

Het is eigenlijk niet meer weg te denken bij bedrijfsfeestjes, de “Escape room”. Immens populair bij jongeren en vrijgezellenfeesten. Dat het ook kan misgaan, is helaas recentelijk gebleken in Polen. Hoe zit het met regelgeving in Nederland ten aanzien van Escape rooms?

januari 2019

Evenementenrecht: aansprakelijkheid vreugdevuur Scheveningen

Door een veel te hoge brandstapel is in Scheveningen de nodige schade ontstaan aan fietsen, auto’s en gebouwen. De burgemeester van Den Haag wees de beschuldigende vinger naar de organisator van het vreugdevuur. Maar, is dat wel terecht? Welke partijen kunnen aansprakelijk worden gesteld?

januari 2019

Kosteloze schadeverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Een groot aantal Nederlandse gemeenten heeft een speciale vrijwilligersverzekering afgesloten. Bent u vrijwilliger of mantelverzorger en benieuwd of uw activiteiten ook onder deze verzekering vallen?

mei 2018

Seminar Bestuurders en Aansprakelijkheid | 14 maart 2018

Voor bestuurders en adviseurs: Welke verplichtingen hebben bestuurders? Welke risico’s lopen zij? Hoe wordt in de recente praktijk omgegaan met de aansprakelijkheid van bestuurders? Hoe kunnen zij een claim afwenden?

januari 2018

Bestuurders opgepast! Aansprakelijkheid in oprichtingsfase ligt op de loer.

De twee belangrijkste risico’s die kleven aan het handelen door bestuurders namens een BV in oprichting (‘i.o.’).

november 2017

Klacht in de gezondheidszorg – hoe werkt een medisch tuchtcollege?

Van het indienen van de klacht tot de uitspraak.

augustus 2017

Evenementenrecht: Venlostormt aansprakelijk na overlijden deelneemster?!

Op de organisator rust een zelfstandige plicht om al datgene te doen wat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om potentiële gevaarlijke situaties te voorkomen.

juni 2017

Nieuwe mogelijkheden om collectief geleden schade te verhalen?

Schadevergoeding voor grote groepen mensen of bedrijven veroorzaakt door één veroorzaker en of door één gebeurtenis? De wet Collectieve Schadevergoedingsactie is in de maak!

mei 2017

Product niet goed, maar toch geen geld terug? Dat kan u overkomen als u niet op de juiste manier klaagt!

Als een product niet goed is en u dient niet op de juiste manier een klacht in, kan er geen actie meer worden ondernomen zoals het vorderen van herstel of schadevergoeding. U vist dan achter het net, ook al is de klacht terecht.

februari 2017

Van gezelligheid tot schadeclaim: werkgeversaansprakelijkheid voor nieuwjaarsbijeenkomsten

Heeft u er weleens bij stilgestaan dat een werknemer tijdens een borrel letsel kan oplopen of schade kan veroorzaken? En dat u als werkgever dan aansprakelijk kunt worden gesteld? Gelukkig kunt u dat risico beperken.

januari 2017

Geen beroep op overmacht voor organisator evenement. Gevolg is aansprakelijkheid!

Zorg voor een goede evenementenverzekering en kijk goed naar de voorwaarden.

november 2016

Let op de aansprakelijkheid bij het inschakelen van derden!

Het gebeurt vaak dat een opdrachtnemer een verkregen opdracht overlaat aan een derde. Als deze schade maakt, kan de opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld.

juli 2016

Aansprakelijkheid en evenementen: beperking aansprakelijkheid voor de schade van bezoekers en deelnemers mogelijk?

Tijdens een race-evenement haakten twee motorrijders in elkaar, waardoor zij het publiek inreden. Kan een organisator de aansprakelijkheid beperken?

juni 2016

Juridische tips voor bedrijven werkzaam in de evenementenbranche

Het evenementenseizoen staat weer voor de deur en het aantal evenementen neemt toe. Bij evenementen kan veel misgaan. Als er dan iets misgaat, dan haalt dat vandaag de dag met enige regelmaat het nieuws.

mei 2016

Aansprakelijkheid en evenementen: Monstertruck Haaksbergen

Uitspraak inzake de strafzaak tegen de bestuurder van de monstertruck die tijdens een evenement in Haaksbergen het publiek inreed en tegen de organisator van evenement.

april 2016

Afwikkeling letselschade in de praktijk

Een toelichting op het verloop van het schaderegelingsproces in letselschadezaken en op de gevolgen van een echtscheiding voor een letselschade-uitkering.

november 2015