Desks

Incassodesk

Het incasseren van openstaande vorderingen kost veel tijd. Tijd die u liever besteedt aan andere bedrijfsactiviteiten. Onze Incassodesk verzorgt alle voorkomende incassowerkzaamheden bij uw debiteuren. Van het versturen van aanmaningen en het toezien op overeengekomen betalingsregelingen tot en met het voeren van gerechtelijke procedures en het aanvragen van het faillissement van uw debiteur.

Onze cliënten

Wij werken voor ondernemers in diverse sectoren en branches.

Advies en ondersteuning

De ervaring leert dat een brief van een advocaat aan uw debiteur vaak al direct het gewenste effect heeft. Mocht uw factuur dan nog niet worden betaald, kunnen snel maatregelen worden genomen. De werkzaamheden van de Incassodesk worden verricht door ervaren medewerkers onder begeleiding van gespecialiseerde advocaten.

 


Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Incassodesk worden verricht door ervaren medewerkers. Deze medewerkers staan onder leiding van ter zake gespecialiseerde advocaten. Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • het versturen van schriftelijke aanmaningen;
 • bemiddelen in het treffen van een betalingsregeling tussen u en uw debiteur;
 • het toezien op overeengekomen betalingsregelingen;
 • het opstellen van een (incasso)dagvaarding;
 • het voeren van een procedure bij de ter zake bevoegde rechter binnen Nederland;
 • het laten executeren door de deurwaarder van een vonnis.

Op uw verzoek verrichten wij ook de volgende werkzaamheden:

 • het laten doen van een verhaalsonderzoek naar uw debiteur;
 • het leggen van conservatoir beslag op vermogenbestanddelen van uw debiteur of onder derden;
 • het aanvragen van het faillissement van uw debiteur.

Gegevens

Om uw vordering op de juiste wijze te incasseren, hebben wij een aantal gegevens en stukken van u nodig:

 • kopieën van belangrijke stukken, zoals de opdrachtbevestiging, de overeenkomst, de door u gehanteerde algemene voorwaarden, de te incasseren facturen met de daarbij behorende specificaties, etc.;
 • Indien u zelf al actie hebt ondernomen, ontvangen wij graag een opgave van de door u ondernomen acties. Indien uw debiteur het niet eens is met uw factuur, vernemen wij graag zijn redenen om niet tot betaling over te gaan.

Geen winst, geen beloning

Wij werken volgens de hoofdregel dat uw debiteur onze kosten betaalt. In principe betalen wij, na ontvangst van het geclaimde bedrag, de hoofdsom van uw vordering aan u uit. Onze inspanningen worden beloond met de op de debiteur verhaalde kosten en rente. In dit geval kost de incasso u niets.

Indien uw debiteur een bedrag betaalt dat lager is dan de hoofdsom, vermeerderd met rente en kosten, rekenen wij met u af volgens onderstaande staffel:

 • 10% over de eerste € 10.000,00;
 • 8% over het meerdere tot € 50.000,00;
 • 4% over het meerdere tot € 100.000,00;
 • 2% over het meerdere.

Daarnaast brengen wij een bijdrage in de dossierkosten (voor uittreksels, leges, etc.) van € 65,00 aan u in rekening. In dit geval kost de incasso u maximaal 10% van de hoofdsom, te vermeerderen met de dossierkosten.

Verhalen van kosten op uw debiteur

Indien uw debiteur in het geheel niets betaalt, rekenen wij geen beloning voor onze werkzaamheden. Wij brengen in dat geval wel een bijdrage in de dossierkosten aan u in rekening. In dit geval kost de incasso u € 65,00.

Ook voor het gerechtelijke traject geldt het principe van ‘geen winst, geen beloning’. De door de rechter uitgesproken kostenveroordeling en de toegewezen rente zijn de beloning voor onze werkzaamheden. Wij zullen proberen alle kosten op uw debiteur te verhalen. Indien uw debiteur voldoende verhaal biedt, ontvangt u deze kosten terug.

Indien sprake is van een meer omvattend juridisch geschil dan een eenvoudige incassozaak, zullen wij u daarover informeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw debiteur inhoudelijk verweer voert tegen uw vordering en er daardoor inhoudelijk gecorrespondeerd of geprocedeerd moet worden. In dat geval mogen wij van de Orde van Advocaten niet meer werken volgens ons principe ‘geen winst, geen beloning’. In dat geval hanteren wij ons reguliere uurtarief.

Meer weten?

Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

Mail

Relevante artikelen

De specialist(en)

DELEN

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn