HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine maschinelle Übersetzung handelt, die ein grundlegendes Verständnis unserer Webinhalte vermittelt. Es handelt sich um eine wörtliche Übersetzung, und bestimmte Wörter werden möglicherweise nicht genau übersetzt. De Kempenaer Advocaten N.V. haftet nicht für die Richtigkeit der Übersetzungen, die mit diesem Dienst erstellt wurden.

Inhaltsübersicht

Entlassungsverfahren über das UWV

Ontslagvergunning

Indien er sprake is van bedrijfseconomische redenen of van langdurige arbeidsongeschiktheid dan kan het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) om toestemming gevraagd worden om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het UWV verleent bij toestemming de zgn. ontslagvergunning.

Bedrijfseconomische redenen (a-grond)

Het gaat dan om bijvoorbeeld werkvermindering, organisatorische en/of technologische veranderingen, een (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging, zie ook bedrijfseconomische redenen. Voor de aanvraag dient u gebruik te maken van door het UWV voorgeschreven formulieren, die via de website van het UWV te downloaden. De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C. Zie:

A-formulier, B-formulier en C-formulier

Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond)

Indien een werknemer langdurig ziek is kan dat een reden zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De vereisten hiervoor zijn:

  • De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen.
  • De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen en noch zijn eigen werk, noch zijn werk in aangepaste vorm doen.
  • De werknemer kan – met behulp van scholing – binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie.
  • De werkgever is niet meer verplicht tot loondoorbetaling wegens ziekte (meestal 2 jaar).

Lees voor een uitgebreidere toelichting: langdurige arbeidsongeschiktheid

Voor deze ontslagaanvraag dient u eveneens gebruik te maken van een voorgeschreven formulier: Ontslagaanvraag Langdurige Arbeidsongeschiktheid

Het UWV stuurt een kopie van de aanvraag door de werkgever aan de werknemer. De werknemer kan binnen een door het UWV gestelde termijn verweer voeren. Het UWV beoordeelt de argumenten en neemt een besluit.

De behandeling van een complete aanvraag duurt ongeveer 4 weken. Is er een extra ronde nodig van hoor en wederhoor? Of is er een (deskundigen)advies nodig? Dan duurt de behandeling langer.

Tegen de beslissing van het UWV kan geageerd worden door de zaak binnen 2 maanden aan de kantonrechter voor te leggen.

Transitievergoeding

In beginsel heeft de werknemer bij ontslag recht op een financiële vergoeding, de zgn. transitievergoeding als hij 2 jaar of langer in dienst was.

Siehe auch

Advocaat

Hoewel een advocaat in deze procedures niet verplicht is, is het wel aan te raden om vooraf deskundig advies te vragen en u bij te laten staan door een advocaat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print

We adviseren u graag!

Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.
Bel 026 – 35 22 888 of stuur een bericht.

E-Mail

AKTIE

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn